Уолтър Милър: A Canticle for Leibowitz/ Кантата за Лейбовиц


автор: Траяна

Кантата: музикално произведение за солисти, хор и оркестър, съставено от няколко части.

Соло: Да бъде човек

Шестотин години след избухването и края на третата световна война, малкото останали човеци пъплят по обезобразеното лице на планетата в компанията на лешояди и в конкуреция с мутантите. След поствоенната чистка срещу всички „учени“, мракът на суеверието отново е стиснал в прегръдка човечеството. Единствено католическият монашески орден на свети Лейбовиц се опитва да търси и записва отделни научни текстове, дотолкова откъслечни и безконтекстни, че са просто безмислени.

Благоговението на послушника Франсис към схемата начертана от блажения основател на ордена, може да ви накара да му простите простодушната вяра и невежество.  Има още