Дейвид Брин: Битие


24581395_1789955901015429_1646063481_n

Брин отново ме завладя и плени, както с идеите си, така и с героите и с фабулата. „Битие” е един интелектуален и идеен пир. Това са почти 800 страници идеи, визия за бъдещето и обстойно изследване на вариантите за завладяване на галактиката, когато си ограничен от скоростта на светлината. Може да се каже и че е романът посветен на разнищването на парадокса на Ферми, на развитието на редица идеи, които го обясняват и на възможните изходи от капана, който залагат тези обяснения.

Има още

Advertisements