Георги Господинов: Естествен роман


автор: Траяна 

Не мога да не се възхитя на смелостта на Господинов да напише и дебютира с този роман. „Естествен роман“ както всеки експериментален такъв е рисков. При това е екпериментален в няколко свои елемента (макар и не новаторски във всеки от тях) – по форма, по тема и по внушение. Както при всеки експеримент резултатът може да потвърди или да отрече очакванията на онзи, който го провежда. И именно поставената в началота на романа цел: да бъде създаден естествен роман, който просто „е“, без същински сюжет, състоящ се само от начала, всъщност спасява произведението от етикетa „нередактирана чернова на множество разкази свързани помежду си“.

Формата е постигната – накъсаността и фрагментарността са видимата структура на този роман, и невидимото потрошено огледало, в което се оглежда героят на Господинов – писател, преживяващ развод и губещ разсъдъка си. (Колко сухо може да звучи сюжетът само…) За мен формата не е впечатляващото в това произведение, защото съм чела доста неща от Роджър Зелазни. Пък него едва ли някой може да го задмине по гениалност на нетрадиционните подходи в конструирането на роман – смяна на аз-разказвача и на гледните точки, темпорални и сюжетни плетеници.
Има още