Rammstein: Jeder lacht – видео, текст и превод на български


Всеки се смее


Нищо не е за теб.
Нищо не е било за теб.
Нищо не ти остава.
Никой не се нуждае от теб.
Ха ха ха

Всеки се смее
Всеки се смее – да.
Всеки ти се смее.*


Никой не те понася
и никой не се нуждае от теб.
Никой не се нуждае от теб,
но всички се нуждаят от мен.
ха ха ха

Всеки се смее
Всеки се смее – да.
Всеки ти се смее. 

=====

* т.е. „всеки ти се присмива”

Чувствам се дебилно само като го превеждам тоя текст, какво остава да го пееш. Нищо чудно, че песента не е издавана.

Jeder lacht


Nichts ist für dich
Nichts war für dich
Nichts bleibt für dich
Keiner braucht dich
Ha ha ha ha

Jeder lacht
Jeder lacht – ja
Jeder lacht
über dich

Keiner erträgt dich
und niemand braucht dich
Keiner braucht dich
doch jeder braucht mich
Ha ha ha ha

Jeder lacht
Jeder lacht – ja
Jeder lacht
über dich

Rammstein: Liebe ist für alle da – видео, текст и превод на български


Любов има за всекиго


Топла вода,
красиви тела –
как лъщят
на слънчевата светлина.
Промъквам се
и говоря изтънчено.
Който иска да ебе,
трябва да е приветлив.

Любов има за всекиго.
Любов има за всекиго.
Любов има за всекиго.

Затварям очи
и тогава я виждам.
Оковавам я във фантазията си.
Затварям очи:
тя не се съпротивлява.
Любов има за всекиго, но не и за мен.

Топла вода,
красиви тела,
но не и за мен –
убягва ми.
Деликатни форми,
добро телосложение,
пълни устни,
бронзова кожа.

Любов има за всекиго.
Любов има за всекиго.
Любов има за всекиго, за мен – също.

Затварям очи
и тогава я виждам.
Оковавам я във фантазията си.
Затварям очи:
тя не се съпротивлява.
Любов има за всекиго, но не и за мен.

Затварям очи
сами сме.
Държа я здраво,
и никой не я вижда да плаче.
Тя затваря очи,
не се съпротивлява.
Любов има за всекиго, за мен – също.

Любов има за всекиго.
Любовта е там за всекиго.
Любов има за всекиго, за мен – също. 

 

Liebe ist für alle da


Warmes Wasser
Schöne Leiber
Wie sie glänzen
In der Sonne
Ich schleich mich an
Und rede fein
Wer ficken will
Muss freundlich sein

Liebe ist für alle da
Liebe ist für alle da
Liebe ist für alle da

Ich mach die Augen zu
Dann seh ich sie
Ich sperr sie ein in meine Fantasie
Ich mach die Augen zu
Sie wehrt sich nicht
Liebe ist für alle da – nicht für mich

Warmes Wasser
Schöne Leiber
Nicht für mich
Es läuft davon
Feinste Formen
Gut gebaut
Voller Mund
So braune Haut

Liebe ist für alle da
Liebe ist für alle da
Die Liebe ist für alle da – auch für mich

Ich mach die Augen zu
Dann seh ich sie
Ich sperr sie ein in meine Fantasie
Ich mach die Augen zu
Sie wehrt sich nicht
Liebe ist für alle da – nicht für mich

Ich mach die Augen zu
Wir sind allein
Ich halt sie fest
Und keiner sieht sie weinen
Sie macht die Augen zu
Sie wehrt sich nicht
Liebe ist für alle da – auch für mich

Liebe ist für alle da
Die Liebe ist für alle da
Liebe ist für alle da – auch für mich

Rammstein: Donaukinder – видео, текст и превод


Деца на Дунава


Дунаве, твоят извор е кървяща вена,
където се преливат утеха и мъка.
Във влажните ти поля, скришом
в мокротата, не се таи нищо добро.

Никой не знае какво се е случило тук.
Приливите бяха ръждивочервени,
рибите – бездиханни,
а всички лебеди – мъртви.
По поляните на бреговете,
зверовете бяха полудели.
От наносите към реката се понесе
отблъскваща воняща смрад.

Къде са децата?
Никой не знае какво се е случило тук.
Никой нищо не е видял.
Къде са децата?
Никой нищо не е видял.

Скоро до потока стояха майките,
и изплакаха цял порой.
По полята и през трупа
вредата се спусна към всички езера.
Черни знамена се веят над града.
Всички плъхова са тлъсти и сити.
Навред отровени са кладенците,
а хората са толкова далече.

Къде са децата?
Никой не знае какво се е случило тук.
Никой нищо не е видял.
Къде са децата?
Никой нищо не е видял.

Дунаве, твоят извор е кървяща вена,
където се преливат утеха и мъка.
Във влажните ти поля, скришом
в мокротата, не се таи нищо добро.

Къде са децата?
Никой не знае какво се е случило тук.
Никой нищо не е видял.
Къде са децата?
Никой нищо не е видял.
Donaukinder


Donauquell dein Aderlass
Wo Trost und Leid zerfließen
Nichts Gutes liegt verborgen nass
In deinen feuchten Wiesen

Keiner weiss was hier geschah
Die Fluten rostigrot
Die Fische waren atemlos
Und alle Schwäne tot
An den Ufern in den Wiesen
Die Tiere wurden krank
Aus den Auen in den Fluss
Triebabscheulicher Gestank

Wo sind die Kinder
Niemand weisst was hier geschehen
Keiner hat etwas gesehen
Wo sind die Kinder
Niemand hat etwas gesehen

Mütter standen bald am Strom
Und weinen eine Flut
Auf die Felder durch die Leiche
Stieg das Leid in alle Teiche
Schwarze Fahnen auf der Stadt
Alle Ratten fett und satt
Die Brunnen giftig allerort
Und die Menschen soviel fort.

Wo sind die Kinder
Niemand weisst was hier geschehen
Keiner hat etwas gesehen
Wo sind die Kinder
Niemand hat etwas gesehen

Donauquell dein Aderlass
Wo Trost und Leid zerfließen
Nichts Gutes liegt verborgen nass
In deinen feuchten Wiesen

Wo sind die Kinder
Niemand weisst was hier geschehen
Keiner hat etwas gesehen
Wo sind die Kinder
Niemand hat etwas gesehen

Rammstein: Halt – видео, текст и превод на български


Спрете


Сега съм различен,
те ме промениха.
Но все още смятам,
че има твърде много хора.

Не мога да ги понасям,
те ме измъчват с шегите си.
И най-злобното във врявата
е ритъма на сърцата им!

Спрете! Стойте на място!
Спрете! Стойте на място!
Не мога, не мога да го понеса!
Спрете! Престанете да удряте!

Не виждате ли, че ми е зле?
Но те продължават да помпат кръв,
стават все по-многобройни, и ми налитат на ята.
Не мога да ги понасям.
Опитвам се да ги излича;
в съня ми навлиза ритъмът на техните сърца.

Спрете! Стойте на място!
Спрете! Стойте на място!
Не мога, не мога да го понеса!
Спрете! Престанете да удряте!

Мъртвешки неподвижно в гръдта,
едно умряло сърце не е щета.
Спрете се!
Никой не може да ме измъчва с шеги:
ще озаря сърцата ви.

Никой не може да ме измъчва с шеги:
ще донеса светлина на сърцата ви.
Вземам решението лесно:
Сега отивам у дома да взема пушката.

Спрете! Стойте на място!
Спрете! Стойте на място!
Никой не може да ме измъчва с шеги:
ще озаря сърцата ви.
Halt


Ich bin jetzt anders,
sie haben mich geändert
Doch ich bin immer noch der Meinung:
Es gibt zu viele Menschen

Ich kann sie nicht ertragen,
sie quälen mich mit Scherzen
Doch das Übel an Geräuschen
ist das Schlagen ihrer Herzen!

Halt! Bleibt stehen!
Halt! Bleibt stehen!
Ich kann es nicht, nicht ertragen!
Halt!Hört auf zu schlagen!

Seht ihr nicht, mir geht’s nicht gut
Doch sie pumpen weiter Blut und
Wie sie sich vermehren, sie kommen über mich in Scharen
Ich kann sie nicht ertragen
Versuch sie auszumerzen
Es dröhnt in meine Schläfen das Schlagen ihrer Herzen

Halt! Bleibt stehen!
Halt! Bleibt stehen!
Ich kann es nicht, nicht ertragen!
Halt! Hört auf zu schlagen!

Stillgestanden in der Brust
Ein totes Herz ist kein Verlust
Rührt euch nicht!
Niemand quält mich so zum Scherz
Ich lass’ die Sonne an euer Herz

Niemand quält mich so zum Scherz
Ich bringe Licht an euer Herz
Die Entscheidung fällt nicht schwer
Ich geh jetzt heim und hole mein Gewehr!

Halt! Bleibt stehen!
Halt! Bleibt stehen!
Niemand quält mich so zum Scherz
Ich lass’ die Sonne in euer Herz

Rammstein: Moskau – видео, текст и превод на български


Москва


Тази песен е за най-красивия
град на света. Москва!

Този град е развратница –
има червени петна по челото.
Зъбите й са направени от злато.
Тя тлъста е и въпреки това – прекрасна.
Устата й пада в моята низина,
когато й платя за това.
Тя се разсъблича само за пари,
градът, който ми спира дъха.

Москва,
едно, две, три!
Москва
Погледни!
Пионери там вървят,
пеят песни на Ленин.

Тя стара е и въпреки това – красива.
Не мога да й устоя.
Не мога да устоя.
Напудря старата си кожа,
и е въздигнала наново гърдите си.
Въздигнала наново.
Възбужда ме, аз страдам.
За мен танцува – трябва да платя.
Трябва да платя.
С мен тя ляга само за пари,
но е най-красивия град на света.

Москва,
едно, две, три!
Москва
Погледни!
Пионери там вървят,
пеят песни на Ленин.

Виждам нещо, което не виждаш,
(когато затваряш очи)
когато дълбоко спиш през нощта.
Виждам нещо, което не виждаш,
(когато пред мен коленичиш)
когато пред мене лежиш.
Виждам нещо, което не виждаш,
(когато ме докосваш с уста)
когато с мен разговаряш.
Виждам нещо, което никога не виждаш.
Едно, две, три!

Москва,
едно, две, три!
Москва
Погледни!
Пионери там вървят
пеят песни на Ленин.
Moskau


Это песня о самом красивом
городе в мире. Москва!

Diese Stadt ist eine Dirne
Hat rote Flecken auf der Stirn
Ihre Zähne sind aus Gold
Sie ist fett und doch so hold
Ihr Mund fällt mir zu Tale
wenn ich sie dafür bezahle
Sie zieht sich aus doch nur für Geld
Die Stadt die mich in Atem hält

Moskau
Раз, два, три!
Moskau
Посмотри!
Пионеры там идут,
песни Ленину поют.

Sie ist alt und trotzdem schön
Ich kann ihr nicht widerstehen
не могу устоять
Pudert sich die alte Haut
Hat sich die Brüste neu gebaut
построила вновь
Sie macht mich geil ich leide Qualen
Sie tanzt für mich ich muss bezahlen
я должен платить
Sie schläft mit mir doch nur für Geld
Ist doch die schönste Stadt der Welt

Moskau
Раз, два, три!
Moskau
Посмотри!
Пионеры там идут,
песни Ленину поют.

Ich sehe was, was du nicht siehst
(Wenn du deine Augen schließt)
когда ты ночью крепко спишь
Ich sehe was, was du nicht siehst
(Wenn du vor mir niederkniest)
когда ты предо мной лежишь
Ich sehe was, was du nicht siehst
(Wenn du mich mit dem Mund berührst)
когда со мною говоришь
Ich sehe was, das siehst du nie
Раз, два, три!

Moskau
Раз, два, три!
Moskau
Посмотри!
Пионеры там идут,
песни Ленину поют.
 

Rammstein: Das Modell – видео, текст и превод на български


Моделът


Тя е модел и изглежда добре,
днес ми се ще да я прибера у дома.
Изглежда тъй хладна, никой не я доближава,
но пред камерата* показва какво умее.


В нощните клубове пие винаги шампанско – правилно,
и вече е преценила всички мъже тук.
Младата й усмивка сияе под прожекторите –
тя изглежда добре, а за хубостта се заплаща.

Излага се на оглед заради потребителски стоки,
и милиони очи я следят.
Новата й корица е просто прекрасна,
трябва да я видя отново, мисля че тя успя. 

====

* Докато пее тази част Тил прознася Kamara  da като Kamaraden т.е. може да се преведе и като „пред другарите“

Das Modell


Sie ist ein Modell und sie sieht gut aus
ich nehm sie heut gerne mit zu mir nach Haus
sie wirkt so kühl an sie kommt niemand ran
doch vor der Kamera da zeigt sie was sie kann

Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt – korrekt
und hat hier schon alle Männer abgecheckt
Im Scheinwerferlicht ihr junges Lächeln strahlt
sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt


Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt
und wird von millionen Augen angeguckt
ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft
ich muss sie wiedersehen ich glaub sie hats geschafft 

 

Rammstein: Los – видео, текст и превод на български


Без*


Ние бяхме безименни,
и без песни.
Никога вече не бяхме
наистина безмълвни.
Все още сме
някак безшумни,
но затова пък – не сме беззвучни.**
Нас все пак ни чуват.
След порив на вятъра,
излезе буря –
просто безподобна.
Време беше.
Хайде!***

Те бяха без думи,
тъй силно шокирани
и крайно безпомощни.
Какво се бе случило?
Нещо неясно,
и със сигурност –
необяснимо.
Това ще бъде цензурирано
те казват – безпочвено.
Жалко за музиката,
толкова е безсрамно.
Това трябва да е забранено,
бездушно е.
Това, което се опитват да направят,
е тъй безвкусно.
Каквото композират
е така безнадеждно,
безсмислено,
безпомощно.
Те са безбожни.

Ние бяхме безименни.
Имаме си име.
Бяхме безмълвни
Думите ни дойдоха.
Все още сме
някак безшумни,
но затова пък – не сме беззвучни.
Нас все пак ни чуват
Не сме безгрешни
само малко безкотвени.
Ще бъдете безгласни,
Няма да се оттървете от нас.****

Бяхме „без”. 

======

*наставката -los, се ползва като нашата наставка „без“. На места не успях да намеря български думи със същото значение, които да съдържат тази представка, но преди всичко се постарах да запазя смисъла.

**Идиомът sang- und klanglos има значение на „тихомълком.“ В случая е игра на думи, която се поизгуби в превода.

***Los означава й „давай“, „хайде“

****И накрая los като наречие се използва в израза „Оттървам се от нещо“, „Изхвърлям го.“

 

Los


Wir waren namenlos
Und ohne Lieder
Recht wortlos
Waren wir nie wieder
Etwas sanglos
Sind wir immer noch
Dafür nicht klanglos
Man hört uns doch
Nach einem Windstoß
Ging ein Sturm los
Einfach beispiellos
Es wurde Zeit
Los

Sie waren sprachlos
So sehr schockiert
Und sehr ratlos
Was war passiert
Etwas fassungslos
Und garantiert
Verständnislos
Das wird zensiert
Sie sagten grundlos
Schade um die Noten
So schamlos
Das gehört verboten
Es ist geistlos
Was sie da probieren
So geschmacklos
Wie sie musizieren
Ist es hoffnungslos
Sinnlos
Hilflos
Sie sind gottlos

Wir waren namenlos
Wir haben einen Namen
Waren wortlos
Die Worte kamen
Etwas sanglos
Sind wir immer noch
Dafür nicht klanglos
Das hört man doch
Wir sind nicht fehlerlos
Nur etwas haltlos
Ihr werdet lautlos
Uns nie los

Wir waren los