Rammstein: Reise, Reise – видео, текст и превод


Стани, стани!*


Дори върху вълните се воюва,
където риба и човек в морето са втъкани.
Единият забива копие във армията,
а другият го хвърля във морето.

Ахой!

Стани, стани, моряко, надигни се.
всеки постъпва по негов си начин.
Един хвърля острие по човека,
а друг  – по рибата.

Стани, стани, моряко, надигни се.
А вълните тихо плачат,
острие стърчи в кръвта им,
те тихо кървят във морето.

Копието трябва да се потопи в плът,
човек и риба потъват в дълбината.
Където обитава душата черна,
липсва светлина на хоризонта.

Ахой!

Стани, стани, моряко, надигни се.
всеки постъпва по негов си начин.
Един хвърля острие по човека,
а друг  –  по рибата.

Стани, стани, моряко, надигни се.
А вълните тихо плачат,
острие стърчи в кръвта им,
те тихо кървят във морето.

Стани, стани, моряко, надигни се.
А вълните тихо плачат,
острие стърчи в сърцето им,
окървавени и пусти достигат брега. =============

*Reise в съвременният немски има значение на „пътуване” и заповедна форма на глагола „пътувам”. След като в контекста няма никакъв смисъл морякът да пътува, се поразрових и установих, че в старонемски глаголът е означавал „надигам се”.

 

Reise, Reise


Auch auf den Wellen wird gefochten
Wo Fisch und Fleisch zur See geflochten
Der eine sticht die Lanz’ im Heer
Der andere wirft sie in das Meer


Ahoi

Reise, Reise Seemann Reise
Jeder tut’s auf seine Weise
Der eine stößt den Speer zum Mann
Der andere zum Fische dann

Reise, Reise Seemann Reise
Und die Wellen weinen leise
In ihrem Blute steckt ein Speer
Bluten leise in das Meer

Die Lanze muss im Fleisch ertrinken
Fisch und Mann zur Tiefe sinken
Wo die schwarze Seele wohnt
ist kein Licht am Horizont

Ahoi

Reise, Reise Seemann Reise
Jeder tut’s auf seine Weise
Der eine stößt den Speer zum Mann
Der andere zum Fische dann

Reise, Reise Seemann Reise
Und die Wellen weinen leise
In ihrem Blute steckt ein Speer
Bluten leise in das Meer

Reise, Reise Seemann Reise
Und die Wellen weinen leise
In ihrem Herzen steckt ein Speer
Bluten sich am Ufer leer 
Advertisements