Rammstein: Dalai Lama – видео, текст и превод на български


Далай Лама


Един самолет поляга във вечерния вятър.
На борда му е мъж с дете –
те стоят в безопасност и на топло,
и попадат в капана на съня.
След три часа ще са там,
за да празнуват рождението на майката.
Гледката е хубава, а небето – ясно.

Напред, напред към разложението –
трябва да живеем докато умрем.
На човекът не му е мястото във въздуха,
и затова Господ в небесата извиква
на своите синове на ветровете:
”Донесете ми това човешко дете”

Детето е изгубило времето,
И екотът отскача във ушите му.
Глух тътен подкарва нощта,
а коларят на облаците се смее –
разтърсва човешкия товар, за да го събуди.

Напред, напред към разложението –
трябва да живеем докато умрем.
А детето продумва на бащата:
”Не чуваш ли гърмът?
Това е царят на всички ветрове,
той иска да му стана дете”

От облаците капва хор,
промъква се в малкото ухо:
”Ела насам, остани тук,
ще бъдем добри с теб.
Ела насам, остани тук.
ще ти бъдем братя.”

Бурята прегръща летящата машина.
Налягането пада бързо във кабината.
Глух тътен подкарва нощта
– във паника човешкият товар крещи.

Напред, напред към разложението –
трябва да живеем докато умрем.
И детето умолява Бога:
”Небеса, вземете си обратно ветровете,
върнете ни ненаранени на земята.”

От облаците капва хор,
промъква се в малкото ухо:
”Ела насам, остани тук,
ще бъдем добри с теб.
Ела насам, остани тук.
ще ти бъдем братя.”

Сега бащата държи здраво детето,
притиснал го е силно към себе си,
не забелязва тежкото му дишане.
Но страхът не знае милост,
и бащата със собствени ръце,
изтисква душата от своето дете.
То сяда върху вятъра и запява:

”Ела насам, остани тук,
ще бъдем добри с теб.
Ела насам, остани тук.
ще ти бъдем братя.”============

Песента е интерпретация на баладата на Гьоте Erlkönig, в която баща и дете пътуват през гората. Детето вижда Елфическия (в някой преводи – „Благородния”) цар, който му обещава хубави неща, за да дойде доброволно детето при него. Когато то отказва, царят го заплашва, че ще използва насилие, за да го вземе. В крайна сметка и то умира от страх. Не съм много сигурна, но мисля, че Erlkönig е превеждана на български от Гео Милев под заглавието „Горски цар”.

Dalai Lama


Ein Flugzeug liegt im Abendwind
An Bord ist auch ein Mann mit Kind
Sie sitzen sicher sitzen warm
und gehen so dem Schlaf ins Garn
In drei Stunden sind sie da
zum Wiegenfeste der Mama
Die Sicht ist gut der Himmel klar


Weiter, weiter ins Verderben
Wir müssen leben bis wir sterben
Der Mensch gehört nicht in die Luft
So der Herr im Himmel ruft
seine Söhne auf dem Wind
Bringt mir dieses Menschenkind

Das Kind hat noch die Zeit verloren
Da springt ein Widerhall zu Ohren
Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht
und der Wolkentreiber lacht
Schüttelt wach die Menschenfracht


Weiter, weiter ins Verderben
Wir müssen leben bis wir sterben
Und das Kind zum Vater spricht
Hörst du denn den Donner nicht
Das ist der König aller Winde
Er will mich zu seinem Kinde

Aus den Wolken tropft ein Chor
Kriecht sich in das kleine Ohr
Komm her, bleib hier
Wir sind gut zu dir
Komm her, bleib hier
Wir sind Brüder dir

Der Sturm umarmt die Flugmaschine
Der Druck fällt schnell in der Kabine
Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht
In Panik schreit die Menschenfracht

Weiter, weiter ins Verderben
Wir müssen leben bis wir sterben
Und zum Herrgott fleht das Kind
Himmel nimm zurück den Wind
Bring uns unversehrt zu Erden

Aus den Wolken tropft ein Chor
Kriecht sich in das kleine Ohr
Komm her, bleib hier
Wir sind gut zu dir
Komm her, bleib hier
Wir sind Brüder dir

Der Vater hält das Kind jetzt fest
Hat es sehr an sich gepresst
Bemerkt nicht dessen Atemnot
Doch die Angst kennt kein Erbarmen
So der Vater mit den Armen
Drückt die Seele aus dem Kind
Diese setzt sich auf den Wind und singt:

Komm her, bleib hier
Wir sind gut zu dir
Komm her, bleib hier
Wir sind Brüder dir
Advertisements

2 thoughts on “Rammstein: Dalai Lama – видео, текст и превод на български

  1. Мда…върна ме в гимназията. Там го разигравахме даже тоя Erlkoenig… „Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind“…

    Like

  2. уникални преводи, на уникална музика, и уникални текстове…всичко заедно ти бърка дълбоко в душата

    Like

Коментари са забранени.