Rammstein: Du hast – видео, текст и превод на български


Имаш 

Ти
ти имаше
ти имаше към мен
ти имаше към мен въпрос
ти имаше към мен въпрос и аз не отговорих нищо.*

Ще й бъдеш ли завинаги верен
докато смъртта ви раздели

Не

Ще я обичаш ли и в лоши времена,
докато смъртта ви раздели**

Не

=============

*тук двусмислицата е трудна за превеждане. За образуване миналото време на глагола fragen (питам) се използва спомагателния глагол haben (имам). Буквално преведено цялото изречение е „ти ме попита”. Освен това в 3л.,ед.ч. глаголът hast(имаш) звучи като hasst(мразиш). Т.е. първите редове може да се преведат и като: „Ти мразиш, ти ме мразиш”.

**Още една непреводима двусмислица.
Willst du bis der Tod euch scheidet си е традиционно задавания въпрос при сватбите. При повторението обаче може да се разбере и като Willst du bis zum Tod der Scheide, което в буквален превод е „До смъртта на вагината”

Du hast 

Du
du hast
du hast mich
du hast mich gefragt
du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt

Willst du bis der Tod euch scheidet
treu ihr sein für alle Tage

Nein

Willst du bis zum Tod, der scheide
sie lieben auch in schlechten Tagen

Nein

4 thoughts on “Rammstein: Du hast – видео, текст и превод на български

  1. Началото на песента най-точно може да се преведе: ,,Ти/ти имаш/ти имаш мен/ти ме попита/ти ме попита, но аз не отговорих“, ,,du hast“ в началото е преведено като ,,ти имаше“, което не е особено вярно, защото това си е сегашно време на глагола, просто в последствие става Perfekt. 🙂
    Иначе – ,,Willst du bis der Tod euch scheidet/treu ihr sein für alle Tage“ за по-добър ритъм (и рима, де) на български може да се преведе като: ,,Искаш ли докато смъртта ви раздели/да й бъдеш верен ти през всички дни“. 🙂

    Like

  2. Това са глупости!

    Началото се превежда:Ти ме попита-минало свършено време auf Deutsch.

    Like

Коментари са забранени.